Sense Courses

courses-monitor

Moderné riešenie pre evidenciu a sledovanie nielen zákonných školení zamestnancov spoločnosti.

S našou aplikáciou pre Smernice a školenia je plánovanie školení pre pracovníkov jednoduchou a zábavnou záležitosťou. Vďaka dostupným informáciám o neprítomnosti pracovníka z dochádzkového systému je možné naplánovať potrebné školenia okamžite.

Webová aplikácia je prioritne určená na vytváranie a evidenciu školení a na prideľovanie pracovníkov na školenia. Poskytuje informácie o tom, aké školenia pracovník absolvoval, ktoré má plánované a ktorých platnosť už skončila.

Zároveň systém sleduje periodicitu definovaných zákonných a iných školení, ktoré je nutné absolvovať po uplynutí určitej doby opakovane.

Okrem vlastného zaraďovania pracovníka na školenia, môže pracovníkovi naplánovať potrebné školenia aj nadriadení, resp. osoby s príslušnými oprávneniami.

Aplikácia zároveň disponuje informáciami o plánovaných neprítomnostiach pracovníka a to vďaka preberaniu plánu neprítomností z dochádzkového systému. Vyhne sa tým neprítomnosti na pridelenom školení a prípadným nedorozumeniam.

Rovnako slúži táto informácia nadriadeným pracovníkom na prípadné plánovanie školení a priame zaraďovanie pracovníkov na školenie bez nutnosti schvaľovania.

Školiteľ má možnosť jednoduchým spôsobom v aplikácií vytlačiť prezenčnú listinu pre prítomných zamestnancov. Prítomnosť zamestnancov na školení sa akceptuje prihlásením sa zamestnaneckou kartou na prenosnom terminály. Po absolvovaní školenia je možné následné hodnotenie zamestnanca pre dané školenie.