SENSE Jobs

Hlavné funkcionality

  • Definovanie projektov, fáz a míľnikov projektov
  • Definovanie kapacity a zamestnancov projektu
  • Plánovanie kapacít úloh v hodinovom, percentuálnom vyjadrení, alebo finančnom ohodnotení
  • Vyhodnotenie projektov
  • Prehľad kapacity a vyťaženosti zamestnancov

SENSE Jobs je systém na evidenciu pracovných úloh pre sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na jednotlivých projektoch spoločnosti s priamym prepojením na dochádzkový systém.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times a mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.