O SPOLOČNOSTI

Hlavnou náplňou spoločnosti ID.EST, s.r.o. sú kvalitné sofistikované softvérové riešenia spĺňajúce požiadavky najnáročnejších. Systémy vyvíjané od vzniku spoločnosti v roku 2008 riešia dochádzkový režim osôb, kontrolu vstupov a pohybu, zefektívňujú možnosti stravovania, sprehľadňujú pohyby návštev, zákaziek a pracovnej náplne zamestnancov. Systémy boli a sú vyvíjané na základe reálnych potrieb zákazníkov z praxe. Zamestnanecké systémy, ktoré komplexne obsiahnu problematiku dnešnej modernej doby, náročnosť aktuálnej legislatívy, sú výsledkom vysokej kvalifikovanosti a dynamiky pracovného nasadenia. Zlučiteľnosť jednotlivých modulov robí produktový balík atraktívnym a užívateľsky príjemným.

V decembri 2019 spoločnosť ID.EST odkúpila od spoločnosti AUTOCONT s.r.o. časť podniku venujúcu sa vývoju a údržbe personálneho a mzdového systému MAGMA HCM. Začlenením personálneho a mzdového systému do svojho portfólia dokáže spoločnosť ID.EST komplexne softvérovo obslúžiť HR oddelenia slovenských a českých spoločností.

Prepracovanosťou a širokým záberom sa naše produkty radia medzi vysoko customizované softvérové riešenia vhodné najmä pre spoločnosti s väčším počtom zamestnancov, ale naše know-how vedia oceniť aj menšie spoločnosti. Kvalitný a rokmi overený hardvér, školenia, servis a údržba systémov sú samozrejmosťou pri našej ďalšej spolupráci.

„Určite doporučujeme produkty od spoločnosti Idest. Sme s nimi veľmi spokojní.“

Carcoustics Slovakia Nováky s.r.o., Nováky
Danka Šimová

„Veľmi oceňujeme proaktívny a flexibilný prístup pri zavádzaní zmien „ušitých“ na mieru pre potreby našej firmy.“

Magna PT s.r.o., Kechnec
Peter Leško

„Systém Magma používame na mzdy a personalistiku viac ako 12 rokov a sme veľmi spokojní s funkcionalitou aj s podporou zo strany ID.EST.“

DHL Freight Slovakia, s. r. o.
Beata Palmontová