Magma Personalistika

Predstavuje základnú časť systému, ktorá je nevyhnutná pre všetky ostatné oblasti. Obsahuje personálnu evidenciu o zamestnancoch: od osobných údajov, cez úplnú evidenciu všetkých aspektov pracovného pomeru, až po začlenenie v rámci štruktúry firmy. Poskytuje aj funkcionalitu, ktorá v súlade s legislatívou a zažitými firemnými zvyklosťami zaistí účelné a automatizované spracovanie administratívy. Za oblasť ľudských zdrojov poskytuje potrebné prehľady a podklady firemnému controllingu.

Personalistika pracuje v reálnom čase, je nezávislá na stave spracovania miezd. Umožňuje online, alebo dokonca v predstihu reagovať na udalosti či zmeny a včas pripraviť podklady pre mzdy.