SENSE Access

Hlavné funkcionality

  • Definovanie prístupových úrovní a časových zón zamestnancov
  • Definovanie časových zón dverných prostredí
  • Možnosť UHF technológie
  • Prehľad pohybu zamestnancov v definovaných zónach
  • Evakuačný systém – kontrola osôb na definovaných evakuačných bodoch a report pre evakuáciu
  • E-mailové alebo sms notifikácie poplachových (definovaných) stavov

SENSE Access je flexibilné riešenie riadenia prístupov, okamžitého sledovania a kontroly pohybu osôb v jednotlivých zónach spoločnosti aj s možnosťou prepojenia na existujúci poplachový požiarny systém. Dverné prostredia môžu byť zabezpečené čítačkou, odchodovým tlačidlom, senzorom otvorenia dverí pre úplnú kontrolu pohybu osôb v objekte. Vstup do objektu môže byť zabezpečený turniketmi. Pohyb osôb môže byť kontrolovaný aj rádiovou technológiou (UHF) bez nutnosti prikladania identifikátora k čítačke.

Modul spolupracuje s ďalšími modulmi SENSE, ako je dochádzkový systém, návštevný systém, modul Dodávatelia.