Sense Access

access-monitor

Flexibilné riešenie riadenia prístupov, okamžitého sledovania a kontroly pohybu osôb v jednotlivých zónach spoločnosti aj s možnosťou prepojenia na existujúci poplachový požiarny systém.

Vhodnou do prostredia vašej spoločnosti a vašim potrebám vyhovujúcou kombináciou čítačky kariet s odchodovým tlačidlom, senzorom pre kontrolu otvorenia dverí alebo len potrebným počtom čítačiek, vám profilovaním prístupových úrovní zón zabezpečíme všetky definované dverné prostredia.

Nami dodávané hardvérové komponenty pre prístupový systém vieme použiť aj na zber dochádzkových údajov pracovníkov alebo evidenciu vybratých kódov dochádzky (napr. prestávka na fajčenie), ktoré sú spoločnosťou zámerne sledované. Zároveň s prepojením na nami ponúkané riešenie prístupového systému podporujeme možnosti použitia kartových a biometrických terminálov.

Štandardom riešenia je rozdelenie prístupových zón podľa počtu kariet, ktoré je nutné pre otvorenie dverí použiť (skupinové otváranie dverí s platnosťou dvoch a viac kariet, jednovstupové zóny, tzv. anti-pass back zóny). Rovnako je možné ovládať zamykanie a odomykanie zón pomocou unikátnej karty, ktorá musí byť použitá ako prvá pre odomknutie a aj posledná pre uzamknutie definovaných oblastí.

Pre jednotlivé zoskupenia dverných prostredí definujeme prístupové úrovne osôb s upresnenými časovými zónami, prípadne môžeme vytvoriť časový kalendár prístupu do jednotlivých zón iba v obmedzené dni alebo hodiny v roku s možnosťou vytvorenia cyklických kalendárov.

Všetky nastavenia a kontroly prístupu v systéme sú plne realizovateľné prostredníctvom vzdialenej správy dverného prostredia z dostupného klienta. Ovládacie strediská systému (vrátnica, dispečing) ocenia online prehľady prechodov kariet, použitie neznámych kariet, informácie o násilnom otvorení dverí doprevádzané spustením alarmu alebo možnosť kontroly pohybu zamestnancov. Kompletnou históriou objektov a vyskytnutých udalostí máte k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré sa udiali v minulosti jednoducho a okamžite.

Aby sme minimalizovali vstup neoprávnených osôb do objektov spoločnosti, podľa vašich požiadaviek v systéme definujeme časové zóny jednotlivých dverí s presnými pravidlami pre spôsob ich ovládania (trvalo otvorené, otvorenie pomocou karty, otvorenie na kartu + PIN, trvalo uzamknuté). Pomocou určenia závislostí otvorenia dverí, prípadne turniketov iba raz v jednom čase, zamedzíme zneužitiu otvárania dverí, turniketov v jednom čase na viacerých miestach tou istou kartou.

Pre dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti v rámci nášho riešenia využívame dostupné možnosti využitia protipožiarnych a bezpečnostných dverí so zachovaním vlastností prístupového systému. Zároveň sme naše riešenie pripravili pre nastavenie pravidiel pre vstupy a výstupy, pri ktorých môžu vzniknúť udalosti (požiar, použitie zakázanej karty, trvalé otvorenie dverí), ktoré indikujú na definovanom mieste nežiaducu udalosť a to prostredníctvom alarmu, spustením svetelnej alebo zvukovej signalizácie.

Prepojením nášho prístupového systému na externé čidlá detekcie pohybu, rozbitia skla, infračidiel alebo iných hlásiacich prostriedkov podporíme váš existujúci alarmový systém a zobrazením informácie priamo u klienta, generovaním alarmového signálu alebo zaslaním informácie o udalosti e-mailom alebo sms-kou, vás budeme informovať o nežiaducej udalosti. Pre riešenie kritických situácií podporujeme používanie nátlakových kódov pre spustenie alarmu a emergency kódov (PIN a GIN) pre nutné otvorenie dverí mimo stanovených pravidiel.

V prípade objektu s využívaním výťahového systému nastavíme ovládanie výťahu s jasne definovanými právami na prístup k jednotlivých zónam (poschodiam) pre každého vlastníka karty.