Magma Benefity

Systém podporuje tvorbu sociálnych programov. V rámci programu je možné definovať účely použitia.

Zároveň systém umožňuje nastaviť prídely (prídel jednou čiastkou na celý rok, prídel na osobu a mesiac, prídel z tvorby sociálneho fondu). Následne je možné plánovať – individuálne/hromadne, zapisovať čerpanie, vykonávať prehľady čerpania. Každý zamestnanec má svoju evidenčnú kartu benefitov.

V prípade, že je s účelom nadefinovaná konkrétna mzdová zložka je možné vytvárať dávky a následne importovať čerpanie do miezd. Súčasťou modulu sú k dispozícii nadefinované zostavy.