Magma Systemizácia

Pomocou tohto modulu je možné popísať organizáciu a kategorizovať zamestnancov podľa interných potrieb v nadväznosti na oficiálne štatistiky (napr. SK ISCO) aj definovať pracovné pozície. Umožňuje tvorbu organizačnej štruktúry v čase, vykreslenie stavu nadriadenosti a podriadenosti a zároveň umožňuje rôzne výstupy (grafické zobrazenie organizačnej štruktúry, pracovných miest, analýza pracovných miest – voľné, obsadené). Mnoho evidenčných i vyhodnocovacích činností je automatizovaných, napríklad zadávanie požiadaviek pre pracovnú pozíciu, zadávanie spoločných predvolených údajov na pozíciu (stredisko, nákladové stredisko, kalendár, …). Následne je možné vyhodnocovať nezhody medzi požiadavkami pracovnej pozície a jej plnením zo strany zamestnanca.