SENSE Small Purchase

Hlavné funkcionality

  • Definovanie kategórií výdavkov
  • Evidencia informácií o nákupe, sken bločku
  • Schvaľovací workflow, e-mailová notifikácia
  • Zaúčtovanie výdavku v zmysle legislatívnych pravidiel (I0, IA, T1, nedaňové výdavky)
  • Automatické zaúčtovanie do účtovného softvéru
  • Zaúčtovanie výdavkov cestovných náhrad

SENSE Small Purchase je flexibilné riešenie pre spracovanie všetkých výdajov zamestnancov spoločnosti. Modul obsahuje prehľad všetkých nákupov, ktoré používateľ vytvoril. Poskytuje 3 úrovne pohľadov: žiadateľ, schvaľovateľ a účtovník.

Modul spolupracuje s dochádzkovým systémom SENSE Times a s modulom pre evidenciu cestovných príkazov SENSE Travel orders.