SENSE Suppliers

Hlavné funkcionality

  • Evidencia dodávateľov a ich zamestnancov
  • Matica vykonávaných činností dodávateľa, požadovaných znalostí a certifikátov
  • Sledovanie expiračnej doby a potreby preškolenia dodávateľov
  • Schvaľovací workflow
  • Online prehľad prítomných dodávateľov a ich aktivity v spoločnosti
  • Nahrávanie skenu certifikátov dodávateľov

SENSE Suppliers je moderný modul pre sledovanie certifikácii zamestnancov dodávateľov (živnostníkov). V náväznosti na prístupový a návštevný systém je možné dodávateľom zamedziť vstup do spoločnosti pri nesplnení potrebných certifikácií a kritérií.

Modul spolupracuje s dochádzkovým systémom SENSE Times, s návštevným systémom SENSE Visit a prístupovým systémom SENSE Access.