SENSE Canteen

Hlavné funkcionality

  • Nastavenie pravidiel o dotáciách zo sociálneho fondu
  • Reštauračný model – výdajná kasa
  • Automatické uzávierky, zasielanie informácií e-mailom
  • Prieskumy spokojnosti
  • Cenová kategorizácia jedál
  • Prenos zrážky za stravu do mzdy zamestnanca
  • Burza jedál
  • Podpora výdajných automatov

SENSE Canteen je flexibilný jedálenský systém s komplexným pokrytím činností, ktoré sa týkajú objednávania a vydávania jedál v jedálňach spoločností, ako aj vybavenia voľného predaja sortimentu prostredníctvom zamestnaneckej karty.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times a mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.