Sense Canteen

canteen-monitor

Flexibilný jedálenský systém s komplexným pokrytím činností, ktoré sa týkajú zastrešenia objednávania a vydávania jedál v jedálňach spoločnosti, ako aj vybavenia voľného predaja sortimentu a to všetko prostredníctvom zamestnaneckej karty. Prepojením na dochádzkový systém vám zabezpečíme dostupnosť informácií pre nastavenie pravidiel o dotáciách zo sociálneho fondu a to aj na základe definovanej pracovnej doby jednotlivých pracovníkov. Samozrejmosťou je prepojenie a synchronizácia so snímačmi bezkontaktných dochádzkových kariet pracovníkov, ktoré sú pri našom riešení nevyhnutné.

O vykonaných stravných uzávierkach, systémových štatistikách alebo reportoch o výdaji, vám bude systém automaticky posielať potrebné informácie priamo na definované emailové adresy. Tak budú mať poverení pracovníci všetky kľúčové informácie k dispozícii v správnom čase, pre ďalšie plánovanie alebo prijatie potrebného rozhodnutia v súvislosti s dodanými správami.

Naše riešenie jedálenského systému prostredníctvom modelu objednávka – výdaj je štandardným riešením pevných objednávok jedál na vybraté dni, prípadne výdaja jedál na základe výberu z aktuálnej ponuky bez predchádzajúceho objednania. Tento model obsahuje zároveň prepracovanú burzu jedál, v ktorej si zamestnanec vyberá dostupné jedlá a vystupuje pri tejto činnosti anonymne alebo menne.

Systém možnosťou dynamického importovania jedálnych lístkov poskytuje voľnosť a širokú kombinovateľnosť jedál v menu a tým je možné poskytnúť pracovníkom trpiacim potravinovými alergiami dostatočnú flexibilitu vo výbere a súbežne zaujať aj takéto skupiny pracovníkov pre jedálenské stravovanie spoločnosti. Profilovaním pracovníkov (interní, externí) a otvorenou cenotvorbou jedálnička, vieme priamo podporiť vašich pracovníkov s dostupnosťou jedál s rôznymi cenami.

Pre zvýšenie kvality nášho riešenia a pridanej hodnoty systému pre vašu spoločnosť sme prepojili jedálenský systém s oblasťou sociálneho fondu pre nastavenie dotácií na stravné pre pracovníkov. Priamym naviazaním na dochádzkové dáta pracovníkov a ich nastavenia, viete použiť nástroj pre definovanie jasných pravidiel pre vytvorenie a krátenie dotácií za stravu alebo sledovať kontrolu vytvorenia dotácií so stravnými lístkami cez výdaj v jedálni.

Prostredníctvom stravných prieskumov spokojnosti pracovníkov máte k dispozícií informácie pre ďalšie činnosti, ktoré môžu podporiť alebo zlepšiť poskytovanie služieb stravníkom jedální spoločnosti. Prípadne minimalizovať alebo úplne odstrániť rušivé elementy, čo môže osloviť ďalšiu skupinu potenciálnych návštevníkov vášho jedálenského zariadenia. Prostredníctvom jednej zamestnaneckej karty podporujeme prepojenie so stravnými automatmi (nápojové, balíčkové, doboškové) a e-mailom informujeme dodávateľa o výdaji z automatov, pre okamžité reagovanie na potreby zákazníkov.

Reštauračný model je jednoduchý spôsob odberu jedál bez objednávky formou bufetu. Výdaj položiek je realizovaný podľa výberu pracovníka z ponúkaného sortimentu, pričom zamestnanecká karta slúži ako elektronická peňaženka s disponibilným kreditom, ktorý je každým výberom stravníka ponižovaný o konkrétnu sumu jedla. Každého zamestnanca je možné profilovať podľa určeného limitu (denný, týždenný) na výber jedál a zároveň kontrolovať nárok na dotácie zo sociálneho fondu voči dochádzkovým dátam pracovníka. Pre zvýšenie flexibility a podpory predaja je tento model riešenia jednoducho napojiteľný aj na registračnú pokladnicu.