SENSE Benefits

Hlavné funkcionality

  • Definícia benefitov, limitov
  • Sledovanie nárokov zamestnancov na benefity
  • Schvaľovací workflow, e-mailové notifikácie
  • Evidencia skenov faktúr (bločkov) refundovaných benefitov

SENSE Benefits je modul pre evidenciu a sledovanie čerpania benefitov zamestnancami podľa platných interných pravidiel spoločnosti. Pomáha s vyváženým pracovným a súkromným životom zamestnancov a ich pracovnou motiváciou.

Modul spolupracuje so mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.