Aktuality

Aktuálne pracujeme

Neustále hľadáme spôsoby a riešenia na uspokojenie nových požiadaviek zákazníkov na systém SENSE a sme radi, že môžeme v tomto období pracovať na rozvoji a implementácii systému v spolupráci aj takých obchodných partnerov ako sú:

V tomto období pracujeme na vývoji nových modulov, ktoré poskytnú riešenia pre spoločnosti zaoberajúce sa nie len evidenciou a sledovaním lekárskych prehliadok, odmeňovaním zamestnancov, vzdelávaním a motivovaním formou benefitov. Tešíme sa, že nám prejavila dôveru spoločnosť, ktorá je pre nás výzvou a s vysokým nasadením pracujeme, aby sme tohto pre nás výnimočného obchodného partnera nesklamali.

Úspešne sme ukončili

Vďaka dôvere, ústretovosti a vytrvalosti našich konzultantov a obchodných partnerov sme okrem iných, nie menej dôležitých projektov úspešne ukončili nasadenie systému SENSE za uplynulé obdobie, aj u týchto zákazníkov:

TERICHEM, a.s., Svit
Ukončená Implementácia prístupového systému. Implementovaný systém obsluhuje zatiaľ 20 ks terminálov a ich počet sa bude rozrastať, pričom ide o monitorovanie prístupov pre cca. 250 pracovníkov. Spoločnosť je jediným výrobcom BOPP fólií na našom trhu a kontrolované prístupy v jednotlivých častiach firmy, sú dôležitým bezpečnostným prvkom.
Viac
SEMIKRON s.r.o., Vrbové
Ukončená Implementácia návštevného systému. Zároveň bol nasadený nový modul pre kompletné spracovanie cestovných príkazov, ktorý je napojený na existujúcu aplikáciu dochádzkového systému. Systém spracovania dochádzky, ako aj systém stravovací, prístupový a aplikáciu riadenia smerníc používa spoločnosť už od roku 2011.
Viac
INA Kysuce spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto
Ukončená Implementácia systému "LKW" , t.j. flexibilná organizácia nákladnej dopravy spoločnosti. Ide o systém pokrývajúci organizáciu výkladky a nákladky kamiónov so zasielaním usmerňujúcich informácií na mobilný telefón o mieste vodičom konkrétnych kamiónov. Tento systém aktívne používa cca. 1000 pracovníkov a 4500 pracovníkov používa obmedzený počet formulárov. Zároveň sa naďalej do aplikácie dopĺňajú funkcie podľa požiadaviek používateľov.
Viac
HANES GLOBAL SUPPLY CHAIN SLOVAKIA a.s., Čadca
Ukončená rozsiahla implementácia komplexného dochádzkového, prístupového a stravovacieho systému pre spracovanie dát pre cca. 500 pracovníkov. Zároveň bol nasadený nový modul pre evidenciu a spracovanie informácií o pridelených pracovných pomôckach pracovníkom.
Viac
TECHNICKÁ UNIVERZITA Košice
Úspešne ukončená realizácia plošného nasadenia dochádzkového systému pre všetky pracoviská Technickej univerzity v Košiciach s inštaláciou 55 ks dochádzkových snímačov. V rámci systému sú riešené aj pre univerzity typické súbehové úväzky pracovníkov, ktorí pracujú na viac ako jednom pracovnom kalendári.
Viac
HERN s.r.o., Námestovo
Ukončená realizácia dochádzkového a stravovacieho systému tomuto najväčšiemu zamestnávateľovi so slovenským kapitálom v Oravskom regióne. Súčasťou bolo aj nasadenie aplikácie pre spracovanie cestovných príkazov (služobných ciest).
Viac
SAINT – GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS s.r.o., Bratislava
Úspešné nasadenie dochádzkového systému a spracovania cestovných príkazov na centrálnom pracovisku v Bratislave, ako aj na pobočkách spoločnosti v Trnave a v Nitre.
Viac
Go to Top