INFORMAČNÝ SYSTÉM SENSE

Informačný systém SENSE je komplexný nástroj primárne zameraný na zber a vyhodnocovanie dát od zamestnancov spoločnosti. Vďaka identifikačným čipom (napr. dochádzková karta, prívesok a pod.) zamestnancov a zariadení na čítanie týchto čipov (vstupné čítačky, dochádzkové snímače, turnikety, kiosky a pod.) dokáže systém efektívne nielen vyhodnocovať dochádzku zamestnancov, pohyb zamestnancov či návštev po objekte, stravovanie zamestnancov, ale aj sledovať potrebné školenia u zamestnancov, externistov a rôznych dodávateľov, riešiť odmeňovanie zamestnancov, benefity, domáce i zahraničné cestovné príkazy, vydávanie pracovných pomôcok a pod. Pomocou OCR kamier je možné čítať evidenčné čísla vozidiel a sledovať tak aj pohyb vozidiel v areály spoločnosti.

SENSE Times

Sense Times je moderný komplexný dochádzkový systém pre všetky typy spoločností

SENSE Access

SENSE Access je flexibilné riešenie riadenia prístupov, okamžitého sledovania a kontroly pohybu osôb

SENSE Visit

SENSE Visit je profesionálne navrhnuté riešenie návštevného systému pre celkový prehľad pohybu

SENSE Canteen

SENSE Canteen je jedálenský systém s komplexným pokrytím činností, ktoré sa týkajú objednávania a vydávania jedál

SENSE Jobs

SENSE Jobs je systém na evidenciu pracovných úloh pre sledovanie a vyhodnocovanie nákladov

SENSE LKW

SENSE LKW komplexne zastrešuje organizáciu nákladnej dopravy spoločnosti

SENSE Travel Orders

SENSE Travel Orders zabezpečuje komplexné riešenie schvaľovania a vyhodnotenia tuzemských a zahraničných cestovných príkazov

SENSE Working Tools

SENSE Working Tools je podporný systém pre sledovanie pracovných a ochranných pomôcok zamestnancov

SENSE Work Instructions

SENSE Work Instructions je moderné riešenie pre evidenciu a sledovanie nielen zákonných školení zamestnancov spoločnosti

SENSE Education

SENSE Education je moderný nástroj na rozvoj znalostí a vedomostí zamestnancov

SENSE Medical Examinations

SENSE Medical Examinations je moderné riešenie pre evidenciu a sledovanie nielen zákonných lekárskych prehliadok zamestnancov spoločnosti

SENSE Benefits

SENSE Benefits je modul pre evidenciu s sledovanie čerpania benefitov zamestnancami podľa platných interných pravidiel spoločnosti

SENSE Rewards

SENSE Rewards je modul pre výpočet odmien zamestnancov. Umožňuje nadriadeným definovať nové odmeny, alebo prerozdeliť vypočítané odmeny

SENSE Employee Testing

SENSE Employee Testing je moderný modul pre testovanie znalostí zamestnancov

SENSE Suppliers

SENSE Suppliers je moderný modul pre sledovanie certifikácii zamestnancov dodávateľov (živnostníkov)

SENSE Small Purchase

SENSE Small Purchase je flexibilné riešenie pre spracovanie všetkých výdajov zamestnancov spoločnosti

SENSE Reservations

SENSE Reservations je moderné riešenie pre správu a rezerváciu firemných prostriedkov

Hardvér a spotrebný materiál pre IS SENSE