SENSE Medical Examinations

Hlavné funkcionality

  • Definovanie lekárskych prehliadok, periodicity
  • Definovanie formulárov pre vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca
  • Schvaľovací workflow, e-mailové notifikácie
  • Nahrávanie skenu lekárskych posudkov na osobnú kartu zamestnanca
  • Elektronická objednávka pre lekárov

SENSE Medical Examinations je moderné riešenie pre evidenciu a sledovanie nielen zákonných lekárskych prehliadok zamestnancov spoločnosti. Modul umožňuje prehľadné sledovanie lekárskych prehliadok jednotlivých zamestnancov s možnosťou selektovania plánovaných, absolvovaných, expirujúcich, alebo prepadnutých lekárskych prehliadok.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times.