Magma Mzdy

Poskytuje bohatú funkcionalitu pre komplexné spracovanie miezd a platov a všetky potrebné výstupy pre tretie stany: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, penzijné a životné poisťovne, finančný úrad, banky, štatistiky. Pre automatické spracovanie všetkých relevantných operácií – kontroly výpočtov, zadaných hodnôt, úplnosti dát apod. má zabudované potrebné mechanizmy. Spolupracuje s externými systémami – dochádzka, stravovacie a výrobné systémy a ďalšie. Umožňuje individuálne spracovanie aj hromadné operácie. Po každej vykonanej operácii je užívateľovi okamžite k dispozícii výsledok. Samozrejmosťou je automatické zaúčtovanie miezd vykonávané podľa nastavených predkontácií a príprava účtovného dokladu pre ľubovoľný účtovný systém alebo príprava platobných príkazov pre elektronický styk s bankou.