SENSE Education

Hlavné funkcionality

  • Definovanie interných a externých školení , pozvánok, kapacity
  • Prihlasovanie na školenia zamestnancami
  • Schvaľovací workflow, e-mailové notifikácie
  • Potvrdzovanie absolvovania školenia kartou zamestnanca
  • Elektronická alebo papierová prezenčná listina

SENSE Education je moderný nástroj na rozvoj znalostí a vedomostí zamestnancov. Eviduje a vyhodnocuje rozvojové školenia zamestnancov s cieľom zvýšenia kvalifikácie a motivácie zamestnancov k sústavnému vzdelávaniu.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times a modulom pre vyhodnocovanie cestovných príkazov SENSE Travel orders.