Sense Times

times-monitor

Neposkytujeme iba sledovanie a vyhodnocovanie dochádzkových dát, ale prepracované riešenie zabezpečujúce komplexné spracovanie tejto oblasti s neoceniteľnými výsledkami podporujúcimi plnenie vašich firemných výziev.

Plánovanie vlastnej dochádzky a aktívne používanie schvaľovacieho procesu pre neprítomnosti odľahčí prácu nadriadených, pričom celý proces je notifikovaný obojstrannými e-mailami. Niekoľko úrovní uzamykania a odsúhlasovania mesačných dát zamestnancov, vrátane automatických online prepočtov uzávierok zabezpečí plynulú prípravu údajov pre export do mzdového systému. Definovanie hierarchie prístupových práv s integráciou s active-directory, ktorá nemusí kopírovať organizačné riadenie spoločnosti poskytuje jednoznačné určenie vzťahu nadriadený – podriadený, s oprávneniami pre výkon činností v dochádzkových dátach zamestnancov.

Plánovanie nepravidelnosti zmien a tvorbu cyklov a turnusov zvládneme riešením vytvorenia zmenových zástupov a kontrolou voľných pracovných zmien. Pre jasný prehľad kapacít je k dispozícii plánovací kalendár pre vytvorenie harmonogramu prác jednotlivca alebo skupiny zamestnancov. Rovnako obľúbené je vytváranie optimálnych dynamických pracovných rozvrhov zamestnancov. Jednoznačné kontroly priemerných a vývojových trendov chorobnosti spoločnosti a jej jednotiek, zabezpečia absenčné tlačové zostavy a prítomnosť nástroja na vytvorenie vlastných tlačových zostáv podľa interných požiadaviek každého zákazníka.

Synchronizáciou s MS Outlook, prípadne iným kompatibilným kalendárom sprehľadníme plánovanie času a informovanosť vašich ľudí. Uľahčíme používateľom nášho riešenia prácu pomocou overených prostriedkov ako je drag and drop podpora pre organizačné riadenie alebo tlačové zostavy z prostredia crystal – reports. Prostredníctvom sledovania nákladov zákaziek zamestnancov a finančné vyhodnotenia ich nákladovosti vám pomôžeme podporiť a zefektívniť produktivitu spoločnosti.

Spoločnosti zamerané na efektivitu práce a výsledky produktivity, zaujme naše riešenie pre rozbory zmien na zákazky, ako aj sledovanie nákladov a zákaziek každého zamestnanca alebo jednotlivých skupín s prepojením exportov pre kontrolu výstupov. Pre okamžitý prehľad finančného stavu projektov sú v systéme k dispozícii zostavy nákladovosti zákaziek, prehľady preúčtovaní medzi jednotlivými zákazkami ako aj finančné a hodinové výhľady.

Náš systém vám poskytne dostatočné informácie, aby ste mali prehľad o kompletnej histórii používaných objektov a udalostí, ktoré sa vyskytli. Za samozrejmosť považujeme prepojiteľnosť a automatické importy a exporty údajov z nadradených systémov spoločnosti.

Súčasťou nášho riešenia je kompletné zastrešenie problematiky služobných ciest a to bez ohľadu či ide o spracovanie tuzemského alebo zahraničného cestovného príkazu.

Ak ste spoločnosť z oblasti dopravy, podporíme vašu organizáciu riešením vytvárania zákonných tlačív vodičov pred jazdou, pomocou terminálu s jednoduchým ovládaním.

Okrem štandardných dochádzkových informácií pre vás vieme v systéme zastrešovať oblasti, ktoré sa týkajú smerníc a školení zamestnancov, ako aj sledovanie ich nutných a potrebných preškolení. Budeme za vás kontrolovať znalosti odborných spôsobilostí a prehliadok vašich pracovníkov a spracujeme vám evidenciu ochranných pomôcok zamestnancov spoločnosti.

Zapracovaným evakuačným nástrojom dbáme na bezpečnosť a ochranu osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti počas nežiaduceho incidentu. Prostredníctvom definovateľného náhodného výberu zamestnancov na vstupe a výstupe spoločnosti zamedzíme prístup zamestnancom, ktorí by svojim neuváženým konaním mohli ohroziť časť prevádzky spoločnosti (alkotest). Poskytneme vám podporu pri realizovaní prieskumov spokojnosti zamestnancov na pracovisku v rôznych oblastiach tak, aby získané informácie boli reprezentatívnou vzorkou spoločnosti.

Používaním kvalitných hardvérových zariadení so zabudovanými kamerami, vám poskytneme komfortné riešenie pre jednoznačnú identifikáciu a kontrolu dochádzky pracovníkov na základe nasnímaných fotografií pri snímaní. Zároveň vybrané dochádzkové snímače plne podporujú snímania na báze biometrických údajov, ktoré sú obľúbené v mnohých oblastiach. Zabezpečíme vám personalizačné pracovisko s integrovanou automatickou potlačou ID kariet a podporou foto systému zamestnancov.