SENSE Times

Hlavné funkcionality

  • Tvorba vlastných kalendárov, pravidiel, šablón, tlačových zostáv
  • Workflow schvaľovania neprítomností
  • Sledovanie nákladovosti stredísk
  • Absentizmus zamestnancov – vývojové trendy
  • Evidencia prepravy zamestnancov v autobusoch
  • Možnosť prieskumov u zamestnancov formou otázky na dochádzkovom terminály / kiosku
  • Výpočet nárokov na stravné lístky

Sense Times je moderný komplexný dochádzkový systém pre všetky typy spoločností. Využíva vlastné dochádzkové terminály so 7“ dotykovým displejom, virtuálne terminály, alebo kiosky. Pre prácu s dochádzkovými dátami je možné využiť plného klienta, alebo webový portál.

Modul spolupracuje s ďalšími modulmi SENSE, ako je stravovací systém, prístupový systém, návštevný systém, úlohový systém, evidencia cestovných príkazov, vzdelávacích aktivít, lekárskych prehliadok, atď. Samozrejmosťou je prepojenie so mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.