SENSE Rewards

Hlavné funkcionality

  • Definícia typov odmien (periodické, udalostné, mimoriadne,…)
  • Schvaľovací workflow, e-mailové notifikácie
  • Prerozdelenie odmien z banky

SENSE Rewards je modul pre výpočet odmien zamestnancov. Umožňuje nadriadeným definovať nové odmeny, alebo prerozdeliť vypočítané odmeny. Samozrejmosťou je viacstupňové schvaľovanie odmien nadriadenými.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times a mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.