SENSE Employee Testing

Hlavné funkcionality

  • Definícia testov, otázok a odpovedí
  • Náhodné alebo menné priradenie testu
  • Okamžité vyhodnocovanie testov, štatistiky
  • Prihlásenie sa na test kartou
  • Možnosť použiť kiosk
  • Vyzvanie k opätovnému testu po neúspešnom absolvovaní

SENSE Employee Testing je moderný modul pre testovanie znalostí zamestnancov. Zamestnanci vykonávajúci výrobné operácie sú jednoduchým testom vyzvaní k zodpovedaniu otázok z ich oboru činnosti. Je ideálnym nástrojom na periodické zisťovanie znalostí a odborných spôsobilostí najmä výrobných zamestnancov s cieľom zistenia efektivity vzdelávacích aktivít v spoločnosti.

Modul spolupracuje s modulom SENSE Work Instructions.