Sense LKW

lkw-monitor

Komplexné zastrešenie organizácie nákladnej dopravy spoločnosti s okamžite dostupnými informáciami o stave výkladky a nákladky tovaru.

Vďaka notifikácie, t.j. zasielaniu usmerňujúcich informácií na mobil alebo pagger vodičom konkrétnych nákladných automobilov je jasné, ktoré miesto je k dispozícií a na ktorej bráne je nákladný automobil očakávaný. Tým je zabezpečená kontrolovaná koordinácia prác a minimalizované časové prestoje, či neskoré vybavenie automobilu.

Prostredníctvom aplikácie je možné jednoducho plánovať všetky potrebné žiadanky na dovoz, prípadne vývoz tovaru (materiálu), pričom je zabezpečená časová náročnosť, flexibilita a presnosť, potrebná na vybavenie nákladného automobilu.

Oprávnení používatelia cez požiadavky plánujú náklady a výkladky pre konkrétnych špeditérov, rezervujú konkrétne časové okná a je tým zastrešený prehľadný plán prác a jednoznačné určenie miesta a času pre všetky zúčastnené osoby.

Centrálna obsluha má použitím prehľadu stavov k dispozícii vždy aktuálne informácie, pričom kontroluje priebeh procesu a rovnako vie flexibilne reagovať na prípadné nezrovnalosti vyskytujúce sa v priestoroch brány.

Pre prípadnú potrebu sú k dispozícii tlačové zostavy a štatistiky, ktoré slúžia na okamžité vyhodnotenie stavu vybavených alebo plánovaných žiadaniek o vývoz/dovoz.

Aplikácia je zároveň napojená na návštevný systém pre online sledovanie pohybu cez vrátnice.