SENSE LKW

Hlavné funkcionality

  • Plánovanie nakládok a vykládok, periodická doprava
  • Zasielanie sms notifikácií vodičom automobilov
  • Plánovanie časových okien na jednotlivých bránach
  • Externý portál pre špeditérov, nahlasovanie sa na dopravu
  • Sledovanie efektivity skladu, zadanie začiatku a konca nakládky a vykládky
  • Plánovanie a vyhodnocovanie nákladov na dopravu

SENSE LKW komplexne zastrešuje organizáciu nákladnej dopravy spoločnosti s okamžite dostupnými informáciami o stave vykládky a nakládky tovaru.

Modul spolupracuje s návštevným systémom SENSE Visit pre online sledovanie pohybu cez vrátnicu.