SENSE Travel Orders

Hlavné funkcionality

  • Schvaľovací workflow
  • On-line prepojenie na kurzový lístok NBS, krajiny a peňažné meny
  • Výpočet náhrad pre súkromné vozidlá
  • Možnosť kopírovania cestovných príkazov pre spolucestujúcich
  • Výpočet cestnej dane
  • Zálohy na služobnú cestu, workflow schválenia, výpočet predpokladaných nákladov na pracovnú cestu
  • Možnosť definovania výdavkov pracovnej cesty, vreckové
  • Správa zo služobnej cesty

SENSE Travel Orders zabezpečuje komplexné riešenie schvaľovania a vyhodnotenia tuzemských a zahraničných cestovných príkazov. Umožňuje vyplňovanie, editovanie, tlač cestovného príkazu a vyúčtovanie náhrad cestovného príkazu so všetkými náležitosťami podľa platného zákona o cestovných náhradách. Existujúce cestovné príkazy prechádzajú viacúrovňovým schvaľovaním žiadaniek a schvaľovaním vyúčtovania, ktoré si definuje zákazník. Celý proces je notifikovaný e-mailami na nadriadených – schvaľovateľov ako aj spätne na žiadateľa – zamestnanca.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times a mzdovým a personálnym systémom Magma HCM. Možnosť individuálneho prepojenia na účtovný systém.