SENSE Working Tools

Hlavné funkcionality

  • Schvaľovací workflow, objednávanie pomôcok
  • Výdaj pomôcok pomocou karty zamestnanca
  • Sledovanie expirácie pridelených pomôcok
  • Inventarizácia a vrátenie pomôcok pri skončení pracovného pomeru
  • Definovateľné kategórie a sady pracovných pomôcok
  • Sledovanie veľkostí, potvrdenie veľkosti oblečenia zamestnancom pomocou kiosku
  • E-mailové notifikácie

SENSE Working Tools je podporný systém pre sledovanie pracovných a ochranných pomôcok zamestnancov vrátane prideleného firemného majetku, s poskytnutím okamžitých a prehľadných informácií.

Modul spolupracuje s mzdovým a personálnym systémom Magma HCM.