SENSE Reservations

Hlavné funkcionality

  • Definícia typov firemných prostriedkov a objektov
  • Evidencia firemných vozidiel
  • Schvaľovací workflow, e-mailová notifikácia
  • Prehľadné zobrazenie obsadenosti – grafický kalendár, sledovanie limitov a kapacity
  • Sledovanie obsadenosti vozidiel
  • Automatické virtuálne žiadosti o rezerváciu vozidla zo zadaných cestovných príkazov v module SENSE Travel Orders

SENSE Reservations je moderné riešenie pre správu a rezerváciu firemných prostriedkov, napr. vozového parku spoločnosti alebo zasadačiek. Slúži aj na sledovanie vyťaženosti firemných zdrojov.

Modul spolupracuje s dochádzkovým systémom SENSE Times a s modulom pre evidenciu cestovných príkazov SENSE Travel orders.