SENSE Work Instructions

Hlavné funkcionality

  • Definovanie matice požadovaných znalostí zamestnancov
  • Definovanie školení a periodicity
  • Definovanie pracovných inštrukcií a ich verzií
  • Potvrdzovanie absolvovania školenia kartou zamestnanca
  • Sledovanie zákonných BOZP a PO školení, elektronická prezenčná listina
  • Hodnotenie znalostí zamestnanca po školení
  • E-mailové notifikácie o končiacich a prepadnutých školeniach

SENSE Work Instructions je moderné riešenie pre evidenciu a sledovanie nielen zákonných školení zamestnancov spoločnosti. Vďaka dostupným informáciám o neprítomnosti pracovníka z dochádzkového systému je možné naplánovať potrebné školenia okamžite.

Modul spolupracuje s dochádzkovým modulom SENSE Times.