SENSE Visit

Hlavné funkcionality

  • Okamžitý prehľad návštevníkov a vozidiel v areály spoločnosti
  • Systém povolení pre návštevníkov a vozidlá , E-mailová notifikácia a schvaľovanie povolení nadriadenými
  • Čierna listina nepovolaných návštevníkov, vozidiel a spoločností
  • Kontrola platnosti znalostí bezpečnostných predpisov návštev, elektronický podpis na tablete
  • Kiosk – terminál pre zadávanie vstupných údajov priamo návštevníkom, výdaj návštevnej karty
  • Možnosť automatického čítania EČ vozidiel, OCR kamery
  • Návštevný portál pre areál, v ktorom je viacero spoločností, počítanie a fakturácie vstupov
  • Vyvolávací systém vozidiel

SENSE Visit je profesionálne navrhnuté riešenie návštevného systému pre celkový prehľad pohybu a kontrolu riadenia vstupov a výstupov návštev v areály spoločnosti, s plnou podporou prepojiteľnosti s prístupovým a evakuačným systémom. Okamžitá dostupnosť informácií o stave návštevníkov a vozidiel spoločnosti je z hľadiska bezpečnosti pri nepredvídateľných situáciách veľká devíza nášho systému. Systémovou integráciou návštevného s firemných dochádzkovým systémom Vám naše riešenie poskytne komplexné informácie o zautomatizovanej kontrole oprávnenosti návštevy pracovníkov na pracovisku.

Modul spolupracuje s ďalšími modulmi SENSE, ako je dochádzkový systém, prístupový systém, modul Dodávatelia.