Sense Visit

visit-monitor

Profesionálne navrhnuté riešenie návštevného systému pre celkový prehľad pohybu a kontrolu riadenia vstupov a výstupov návštev v areály spoločnosti, s plnou podporou prepojiteľnosti s prístupovým a evakuačným systémom.

Okamžitá dostupnosť informácií o stave návštevníkov a vozidiel spoločnosti je z hľadiska bezpečnosti pri nepredvídateľných situáciách veľká devíza nášho systému. Systémovou integráciou návštevného s firemných dochádzkovým systémom vám naše riešenie poskytne komplexné informácie o zautomatizovanej kontrole oprávnenosti návštevy pracovníkov na pracovisku.

Jednoduchý nástroj na zabezpečenie plynulého priebehu návštevy od zadania požiadavky na návštevu, jej schválením až po samotnú realizáciu s tlačou navštíveniek a to zdieľaním informácií prostredníctvom  emailovej notifikácie. Definovaním oprávnení jednotlivým plánovaným návštevám bude mať kontrolný personál na vstupe dostatok informácií o realizácii potrebnej prehliadky alebo obhliadky návštevníka alebo vozidla.

Ponúkame vám kľúčové riešenie pre minimalizovanie a odstránenie neoprávnených vstupov nepovolených návštev evidenciou na čiernej alebo poločiernej listine návštevníkov.

Prepojením s dochádzkovým systémom spoločnosti návštevný systém zastreší niektoré funkcie, ako je výdaj dočasnej zamestnaneckej karty alebo disponuje informáciami o zamestnancoch, ktorí vystupujú v roly návštevníka. O tom, že máme pre vás komplexné riešenie hovorí aj fakt, že návštevný systém je plne prepojiteľný pre riadenie exportov a importov s nadradeným systémom spoločnosti alebo s inými systémami, pri ktorých je výmena dát žiaduca.

Okrem širokej škálovateľnosti profilov návštevníkov (trvalé osoby, bežný návštevník, externista) a definovateľnej hierarchii úrovne povolení od jednorazových až po dlhodobé, vám systém poskytuje informácie o statusoch návštev (plánované, aktivované, neaktivované, expirované) a vy máte k dispozícii potrebný súbor spracovaných dát na špecifické prehľady a vyhodnotenia.

Použitím kvalitných OCR zariadení pre identifikáciu návštevníka odstránime chybovosť pri manuálnom zadávaní a overovaní informácií personálom vstupných bodov. Podporou OCR zariadení a kamier aj v externom prostredí pre identifikáciu ŠPZ vozidiel vstupujúcich do areálu spoločnosti, máte istotu o ich oprávnenosti a povolení na vstup.

Prepojiteľnosť so snímačmi kariet a párovaním návštevníkov ku kartám alebo vozidlám vám systém poskytuje možnosť definovať prístupové práva do všetkých objektov spoločnosti, so zachovaním kompletnej histórie objektov a udalostí.

Organizovanosť vozidiel nachádzajúcich sa v areály spoločnosti vám zabezpečíme sledovaním evidencie čakajúcich vozidiel na príslušný výkon s jeho priamym vyvolávaním na externom panely.

Špecifické vlastnosti systému dovoľujú sledovať odborné spôsobilosti návštevníkov na výkon činností evidenciou a kontrolou platnosti znalostí bezpečnostných a iných predpisov spoločnosti, s plnou podporou automatickej tlače potrebných dokumentov. S využitím moderných prostriedkov systém eviduje pre vás návštevy a ich poučenia pre oblasť BOZP a zabezpečí potvrdenie potrebných tlačív fyzicky alebo elektronicky na tabletoch.